Higher sem: Göran Ulväng: ”Att konservera godsen vid släkten: Fideikommiss i Sverige 1643-2020

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412 (max 20 people, information on registration TBA)
  • Lecturer: Göran Ulväng
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Orsi Husz
  • Seminarium