Webinar: Pentekostal ecklesiologi i förändring

  • Date: –16:00
  • Location: Online
  • Lecturer: Torbjörn A, Ulrik J och Magnus W lägger fram texter till en antologi om Pentekostal Ecklesiologi i Sverige.
  • Website
  • Organiser: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Contact person: Torbjörn Aronsson
  • Seminarium

Seminary series - A collaboration between the Center for Research on Religion and Society, Uppsala University and the Academy of Leadership and Theology, Örebro.

The seminars are open to researchers and postgraduate students. Registration is made to torbjorn.aronson@crs.uu.se or torbjorn.aronson@altutbilding.se

Additional information