Studiestruktur och socialt sammanhang

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Mellanrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Jannika Andersson Chronholm
  • Seminarium

Hur ger man stöd till studenter för att komma in i studierna, inte minst om det sker på distans?