Video and audio i Studium

  • Date: –15:00
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Workshop

Mer information kommer senare