Literature seminar

  • Date: –13:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 6K1113 (aktiva lärosalen i källaren, hus 6) http://bit.ly/2NUUhfw
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Katarina Andreasen
  • Seminarium

More information later