Workshop: Hemtentor

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 2371
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Pia Westerlund
  • Workshop

More information later