Ruixue Suns licentiatseminarium

Title: Surface High Resolution Seismic Imaging of glacial deposits in Sweden at the Heby and Marsta sites

Ev. längre beskrivning

Datum: 22 september 2020
Tid: kl. 10.00
Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62863494947  
FörfattareRuixue Sun
Ämne och inriktning: Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik.
Titel: Surface High Resolution Seismic Imaging of glacial deposits in Sweden at the Heby and Marsta sites  
Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
HuvudhandledareProf. Christopher Juhlin
KontaktpersonProf. Christopher Juhlin 
Extern granskare: Emilia Koivisto, University of Helsinki   
Examinator : Prof. Alireza Malehmir
Licentiatseminarium