Seminar Psychiatry: Amir Sariaslan, Finland

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68454449403
  • Lecturer: Amir Sariaslan, PhD, University of Helsinki, Finland
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 0704334801
  • Seminarium

Kausal inferens utifrån beteendegenetiska modeller

https://uu-se.zoom.us/j/68454449403

Hur kan vi bedöma om specifika miljöfaktorer är kausalt relaterade till psykiatriska sjukdomar och beteenderelaterade problem?