Högre seminarium i nordiska språk: Constanze Ackermann-Boström

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken https://uu-se.zoom.us/j/66660910852
  • Lecturer: Constanze Ackermann-Boström, Hugo Valentin-centrum
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

”Jag tycker det är fruktansvärt att min syster heter Olga” – Namn och identitet bland unga rysslandstyskar.

”Jag tycker det är fruktansvärt att min syster heter Olga” – Namn och identitet bland unga rysslandstyskar.

Personnamn och identitet är tätt sammanlänkande. Med hjälp av namn identifierar vi oss själva och andra som individer. I synnerhet förnamn är så nära kopplade till ens identitet att namnbyten sällan förekommer bland vuxna (Aldrin 2016). Vad händer då med den egna identiteten om man som tonåring byter namn i samband med transnationell migration?

I det här seminariet kommer jag att diskutera namn och namnbyten bland rysslandstyska unga migranter i Tyskland utifrån ett språkideologiskt perspektiv. Undersökningsmaterialet är s.k. ”small stories” (Georgakopoulou 2007; 2015) i vilka de unga rysslandstyskarna förhandlar, utvärderar och kommenterar namnbyten. Jag kommer visa hur den särskilda lagstiftningen kring utländska personnamn ger uttryck för språkideologiska processer (jfr. Kroskrity 2010) som präglas av ett ”monolingualt habitus” (Gogolin 2008), hur de unga rysslandstyskarna reproducerar dessa språkliga ideologier och hur det påverkar deras identitetsskapande.

 

Referenser:

Aldrin, Emilia (2016). ”Names and Identity”. I: Hough, Carole (red.): The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford: Oxford University Press, 382–394.

Georgakopoulou, Alexandra (2015). “Small Stories Research. Methods – Analysis – Outreach“. I: De Fina, Anna & Georgakopoulou, Alexandra (red.): The Handbook of Narrative Analysis. Oxford: Wiley Blackwell, 255–271.

Georgakopoulou, Alexandra (2007). Small Stories, Interaction and Identities. Amsterdam: John Benjamins.

Gogolin, Ingrid (2008). Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster/New York: Waxmann.

Kroskrity, Paul V. (2010). ”Language ideologies: evolving perspectives”. I: Jaspers, Jürgen, Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef (red.): Language Use and Society, 192–211.

 

https://uu-se.zoom.us/j/66660910852