Torsten Pettersson: "Det förlorade hemmet 2"

See Swedish event for presentation