Lecture in memory of Lennart Rydén: Hvordan skrive om Bysants i 2020?

  • Date: –20:00
  • Location: Newmaninstitutets aula (Slottsgränd 6, 1 tr upp) och zoomas
  • Lecturer: Christine Amadou, Oslo
  • Contact person: Helena Bodin
  • Seminarium

Innenfor forskningen er universalhistoriene for lengst lagt døde. Historiefaget er blitt splittet opp i stadig flere og stadig mer spesialiserte underdisipliner. Men innenfor formidlingen er det fremdeles brede og vidtfavnende fremstillinger som etterspørres. Der er generalistidealet levende, ja, mer og mer levende desto lengre vi kommer fra vår egen tid og vårt eget geografiske revir. Man kan til og med spørre seg om ikke den historiefaglige parselleringen har skapt et nytt behov for slike samlende fremstillinger. I løpet av 2021 skal jeg skrive ferdig en innføringsbok på norsk (den første i sitt slag) der forlagets bestilling nettopp er Bysants. Dette arbeidet har framprovosert en rekke refleksjoner som jeg ønsker å dele i denne forelesningen. Hvordan fremstille Bysants i 2020? Hvilke spørsmål er vi opptatt av i dag, og hvordan påvirker det vår forståelse av Bysants? I forelesningen vil jeg argumentere for at en slik bred fremstilling av «Bysants» må ha en trefoldig optikk. Den vil uvegerlig forholde seg til spørsmål som er presserende i dag (globalhistorie, diskusjoner om stat og religion, om nasjon, identitet og historiebruk, definisjoner av imperier), den vil forholde seg til hvilket syn på Bysants vi har arvet fra tidligere tiders resepsjon, og sist, men ikke minst vil den være en etterlengtet anledning til å samle og videreformidle noe av den banebrytende forskningen som har skjedd innenfor bysantinistikken de siste femti årene. Her har Lennart Rydén en sentral plass. Det er en ære å få holde en forelesning til hans minne!
 

 till helena.bodin@newman.se redan nu, eller senast tisdag 6/10.