Högre seminarium i nordiska språk: Maria Johansson

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 7-0043
  • Lecturer: Maria Johansson, Uppsala universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Kunskapspositioneringar i samtal till Kronofogdens kundservice. Rapport från avhandlingsarbetet

Kunskapspositioneringar i samtal till Kronofogdens kundservice. Rapport från avhandlingsarbetet

Enligt dagens värdegrunder ska myndigheterna stå till tjänst för både medborgare och företag, bl.a. genom att ge god, effektiv och lättförståelig service. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kundservicesamtal till Kronofogden, och jag är särskilt intresserad av hur de olika krav som ställs på denna typ av myndighetskommunikation hanteras i interaktionen. Projektets teoretiska och metodologiska ramverk är Conversation Analysis, och materialet består av 113 ljudinspelade telefonsamtal.

På seminariet kommer jag att rapportera från det pågående avhandlingsarbetet. Utöver att presentera projektets utgångpunkter och material kommer jag att redogöra för hur jag arbetat induktivt med samtalsanalytisk metod för att hitta ingångar till samtalsmaterialet. Jag kommer framför allt att ge exempel från ett aktuellt analysspår om orienteringar mot Kronofogdens dataregister och de kunskapspositioneringar som därigenom formas mellan handläggare och inringare. Under seminariet kommer jag att lämna utrymme för frågor och diskussion, och jag tar gärna emot kommentarer om de preliminära analyserna och det fortsatta arbetet.

Observera att seminariet inte kommer att vara tillgängligt via Zoom.