Mari Granath Lagercrantz, Konsthistoria, UU

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Mari Granath Lagercrantz
  • Website
  • Organiser: Institutionen för ABM
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 3420
  • Seminarium

På seminariet presenteras Mari Granath Lagercrantzs (Konstvetenskap, Uppsala universitet) forskning för hennes doktorsavhandling från 2018 Terrakottaföremål från Ghana på British Museum: Materiella och immateriella assemblage (http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1238527&dswid=-3482).