Utbildning kring det förebyggande arbetet i ungas nära relationer

  • Date: –11:00
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Länsstyrelsen Södermanlands län m.fl.
  • Contact person: Therese Dolk
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Nyköpings kommun, Mälardalens Högskola, Kvinnojouren och tjejjouren Mira och Zonta bjuder under kampanjveckan ”En vecka fri från våld” på en utbildning kring det förebyggande arbetet i ungas nära relationer.

Målgruppen för föreläsningen är professionella och socionomstuderande samt andra som berörs av ämnet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats