Öppna provföreläsningar

  • Date: –16:10
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Eduardo Maria Mendiondo Marloes Mul Ilias Pechlivanidis Ekaterina Sokolova
  • Organiser: Institutionen för geovetenskaper
  • Contact person: Ian Snowball
  • Föreläsning

Öppna provföreläsningar inför rekrytering av en universitetslektor i vattenteknik. 

Sakkunniga: professor Sveinung Sægrov, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, och 
universitetslektor Giuliana Ferrero, IHE Delft Institute for Water Education, Nederländerna. 
Ämnesrepresentanter: Anna Rutgersson och Patrik Rönnbäck (föredragande).
Prefekt: Ian Snowball. 

Provföreläsningar (via länk) 
09.15 – 09.35 Eduardo Maria Mendiondo 
09.55 – 10.15 Marloes Mul 
10.35 – 10.55 Ilias Pechlivanidis 
11.15 – 11.35 Ekaterina Sokolova 

Provföreläsningsämne: ” Applications of digitalization in the water sector and societal implications”. 
 

Forskningspresentationer och intervjuer (via länk) 
13.00 – 13.40 Eduardo Maria Mendiondo 
13.50 – 14.30 Marloes Mul 
14.40 – 15.20 Ilias Pechlivanidis 
15.30 – 16.10 Ekaterina Sokolova 

För den som önskar att delta via länk, vänligen använd följande Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61899489698

Provföreläsningarna är öppna för allmänheten, så det går bra att sprida Zoom-länken.