NY TID! Alvar och antisemitismen

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Föreläsare: Dr. Lars M Andersson, Historiska institutionen, Uppsala universitet, och en av två föreståndare för Forum för judiska studier.
  • Website
  • Organiser: The forum for Jewish Studies
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Antisemitism, antisionism. Exemplet Polen, skriven av journalisten, redaktören och författaren Alvar Alsterdal presenteras och diskuteras. Samtalet rör arbetet mot antisemitism inom Socialistinternationalen och i andra sammanhang under 1960- och 1970-talen. 


Online: Zoom