Docenturföreläsning: Biljarder, kaos och regularitet

  • Date: –14:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 10101 (Siegbahnsalen) eller Zoom https://uu-se.zoom.us/j/6915522835
  • Lecturer: Jordi-Lluís Figueras Romero, PhD
  • Organiser: Matematiska institutionen
  • Contact person: Jordi-Lluís Figueras
  • Docentföreläsning

Sammanfattning:

Biljard är en central förebild inom teorin för dynamiska system med alla komponenter ett hamiltonskt system kan ha. Exempelvis periodiska banor, kaos och reguljära regioner med positivt mått. Vi ska beskriva dessa komponenter och visa några öppna förmodanden.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och ges på svenska.

Ordförande: professor Kristofer Gamstedt

Docenturnämndens representant: professor Carolina Wählby