Dödsorsak: kvinna – digital konferens

  • Date: –16:00
  • Location: Webbsändning
  • Organiser: Jämställdhetsmyndigheten och Unizon
  • Contact person: Unizon
  • Konferens

Jämställdhetsmyndigheten och Unizon bjuder in till en kostnadsfri digital konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor med fokus på våldspreventiva åtgärder från samhället och politiken.

2019 dödades 16 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det dödliga våldet är ett stort nederlag i arbetet för ett jämställt samhälle. Det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället för att förebygga och bekämpa mäns dödliga våld mot kvinnor.

Under 2019 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten och Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser på temat. Nu är det dags för den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som krävs från samhället och politiken.

Mer information på Jämställdhetsmyndighetens webbplats