Book event: Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid

  • Date: –15:00
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/61846372818
  • Lecturer: Folke Tersman, Professor i filosofi, Uppsala universitet; Torbjörn Tännsjö, Professor emeritus i praktisk filosofi, Stockholms universitet
  • Organiser: Uppsala Forum för demokrati, fred och rättvisa
  • Contact person: Olena Markstedt
  • Seminarium

This event is held in Swedish.

En av världshistoriens viktigaste men också sköraste skapelser – demokratin – är idag hotad, även i stater med lång tradition av folkstyre. Vissa tänkare hänvisar till filterbubblor och sociala medier medan andra pekar på migrationsströmmar och de konflikter och känslor de leder till – med påföljande succéer för politisk populism.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö, två av landets ledande politiska filosofer, pekar ut helt andra orsaker och lösningar. Under senare år har enorm makt överförts till globala, icke-politiska aktörer, över vilka medborgarnas inflytande i stort sett är obefintligt. Det gör det samtida demokratiföraktet rationellt, och endast om demokratin etableras både på arbetsplatser och på global nivå kommer demokratin på nationell nivå att kunna räddas.

Folk & vilja är en ny historia om demokratins djup, räckvidd och yttersta mening – berättad via tydliga svar på avgörande frågor: Om demokrati har en inbyggd utjämnande effekt, varför är våra demokratier så ojämlika? Demokrati är folkstyre – men vilket är ”folket” som skall styra? Hur ska företag och offentlig verksamhet demokratiseras utan att den grundläggande ägandeformen rubbas? Och hur ska framtidens globala styre se ut för att demokratin inte ska bli en parentes i världshistorien?

Folke Tersman är professor i filosofi vid Uppsala universitet, där han innehar lärostolen i praktisk filosofi, och verksam vid Institutet för framtidsstudier. Tersman är ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och hans huvudsakliga forskningsintressen är meta-etik och filosofisk metodologi, men har även sysslat med politisk filosofi, bland annat genom att vara ledare för forskningsprojektet ”Gränslös demokrati” (mellan 2004 och 2008) som finansierades av Vetenskapsrådet.

Torbjörn Tännsjö är emeriterad professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och författare till ett fyrtiotal böcker. Han har publicerat sig i moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik och är en engagerad deltagare i den offentliga debatten. Tännsjö varit föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och även affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Åren 1995–2001 var Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Book event: Folk & Vilja: Ett försvar av demokratin i vår tid