Thesis Defence Camilla Olsson, Speech and language pathology

Avhandlingens titel: "Functional communication and non linguistic factors in severe aphasia: Associations and assessment"

Disputationen äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala. Det går även bra att följa disputationen på distans via Zoom: https://uu se.zoom.us/j/64937548592

Camilla Olssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: universitetslektor Monica Blom Johansson

Biträdande handledare: PhD, psykolog Patrik Arvidsson, Region Gävleborg

Opponent: professor Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

Ordförande: professor Pernilla Åsenlöf

Examinator: professor Pernilla Åsenlöf

Betygsnämnd: professor Jan Lexell, Lunds universitet, docent Ellika Schalling, Karolinska institutet, adjungerad professor Aniko Bartfai, Karolinska institutet