Hedvig Widmalm: "Kvinnor och alkohol under frihetstiden, 1718-1775"

  • Date: –17:00
  • Location: Zoom (contact Tim Berndtsson for link)
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Tim Berndtsson
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for information