Fornnordisterna: Heimir Pálsson

  • Date: –18:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65788095021
  • Lecturer: Heimir Pálsson
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning