Högre seminarium: Fanny Pérez Aronsson

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63335159028
  • Lecturer: Fanny Pérez Aronsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Att skapa trygga rum: affekt som resurs i görandet av gemenskap.

Att skapa trygga rum: affekt som resurs i görandet av gemenskap

I samband med Instagrams växande popularitet i Sverige under 2010-talet har ett flertal så kallade “stafettkonton” startats på plattformen. Dessa konton fokuserar ofta på olika rättvisefrågor eller på olika marginaliserade grupper i samhället, och drivs av en liten grupp moderatorer men gästas varje vecka av ”gästpostare” som gör inlägg och skriver om personliga erfarenheter kopplade till kontonas enskilda fokus. I den här presentationen studerar jag två sådana stafettkonton som beskriver sig själva som ”separatistiska” rum för personer som rasifieras. Med utgångspunkt i narrativ analys är jag intresserad av hur gemenskap görs genom interaktion på dessa forum, framför allt genom att studera hur gästpostarna berättar om sina upplevelser av rasism och rasifiering, och vad som ses som en ”bra” berättelse, samt hur övriga deltagare svarar på dessa. Med hjälp av Georgakopoulous (2016) interactional practices som ”knowing participation” och ”ritual appreciation” analyserar jag hur dessa separatistiska rum konstrueras som trygga rum där negativa upplevelser bemöts med igenkännande och uppmuntran och blir en del av en kollektiv berättelse och gemenskap. Vidare använder jag mig också av Wetherells (2013) begrepp affective-discursive practices för att belysa hur affekt kan förstås som en lingvistisk resurs i deltagarnas identitetsarbete, med särskilt intresse för användningen av emojis.