INSTÄLLT! ((Ämnesspecifik fortbildning riktad till lärare i spanska som modernt språk i en svensk kommu))

  • Date: –16:00
  • Location: INSTÄLLT!
  • Lecturer: INSTÄLLT! ((Débora Rottenberg))
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

Flera internationella och nationella instanser har påpekat Sveriges behov av förstärkta möjligheter till lärarfortbildning i olika skolämnen och i ämnesdidaktik. Inga studier har hittills gjorts om ämnesspecifik fortbildning riktad till lärare i spanska som modernt språk. Under seminariet presenteras en pilotstudie som syftar till att börja fylla denna lucka.