Digitalt frukostseminarium: Den nya migrationspolitiken – konsekvenser för utvecklingen av ett inkluderande och socialt hållbart samhälle

I kölvattnet av den stora flyktingströmmen till Europa 2015 har Sverige, i likhet med andra länder, infört hårdare migrationslagstiftning på flera områden. Vad betyder egentligen en restriktiv migrationspolitik för flyktingars välmående och möjligheter att bosätta sig, arbeta och studera? Hur påverkar den nya lagstiftningen kommunernas arbete med att hjälpa flyktingar att finna en bostad? Kan matchningsalgoritmer bidra till en bättre ekonomisk integration? Vilka lärdomar kan vi dra utifrån Danmarks restriktiva migrationspolitik?

Medverkande:
Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, IBF
Kristoffer Jutvik, forskare i statsvetenskap, IBF
Matilda Kilström, forskare i nationalekonomi
Linna Martén, forskare i nationalekonomi, nationalekonomiska institutionen
Moderator: Henrik Andersson, forskare i nationalekonomi, IBF


Hela seminariet sänds via Zoom.
Du erhåller Zoom-länken genom att anmäla dig till seminariet på länken:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt18869

Frågor besvaras av informatör ulrika.wahlberg@ibf.uu.se