Dreaming of efficient markets: Real competition in the Swedish residential construction sector

  • Date: –15:00
  • Lecturer: Tim Blackwell, Ståle Holgersen och Maria Wallstam
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digitalt Zoom-seminarium pga Coronarestriktioner. Kontakta seminarieansvarig Miguel A. Martínez om du önskar delta.