Book presentation: "Den orättvisa rättivsan- en rättspraxis som renovräker"

  • Date: –15:00
  • Lecturer: Dominika Polanska, IBF
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Digital Zoom Seminar due to Corona restrictions. Please contact Miguel A. Martínez for more information.