"Att dela värld och att dela sam-vett"

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom (contact Torsten Pettersson for link)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

The Higher Seminar in Literature

See Swedish event for more information