AIMday Hållbara samhällen

Är du intresserad av att samarbeta för en snabbare omställning? Var med och diskutera frågeställningar från Uppsala kommun med koppling till bland annat jämlikhet och likvärdighet, cirkulära samhällen samt organisationsutveckling och styrning för uppväxling av hållbarhetsarbetet. Gör din anmälan senast 24 maj.

AIMday Hållbara samhällen är ett initiativ som tar utgångspunkt i det lokala samhällets viktiga roll i genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Uppsala kommun har inkommit med totalt tio frågeställningar med koppling till temat hållbara samhällen som de önskar diskutera med universitetets forskare för att utbyta kunskap och idéer.

Som forskare kan du anmäla ditt intresse för att vara med och diskutera en eller flera frågeställlningar. Varje frågeställning diskuteras under en timme i mindre grupper bestående av både forskare och tjänstepersoner på kommunen.

Som forskare anmäler du dig under perioden 12 april - 24 maj. 

Här kan du ta del av samtliga inkomna frågor.

Här anmäler du dig.

AIMday Hållbara samhällen är en aktivitet inom det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.