Nätverk för TUFF-medelsmottagare, mittmöte

  • Date: –15:00
  • Website
  • Organiser: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson
  • Workshop

Endast för mottagare av TUFF-medel 2021