Fornnordisterna: Heimir Pálsson

  • Date: –18:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64798991757
  • Lecturer: Heimir Pálsson
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning

Snorri Sturluson

Den 23 september 2021 är det exakt 780 år sedan hövdingen och författaren Snorri Sturluson blev dödad i sitt hem. Med anledning av det har vi bett Heimir Pálsson om att berätta om Snorri. (Seminariet om Hávamál flyttas till den 28 oktober.)