Towards post-homeownership futures? Trends and implications

  • Date: –15:00
  • Location: Digitalt seminarium via Zoom
  • Lecturer: Lorenzo Vidal
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium