Välfärdskvalitet och attityder till flyktingmottagande

  • Date: –15:00
  • Location: Digital Zoom seminar
  • Lecturer: Anders Lindbom
  • Organiser: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium