Styrelsesammanträde

  • Date: –12:00
  • Lecturer: FoSam:s styrelse sammanträder.
  • Organiser: Forum för samverkan
  • Contact person: Lars Olsson
  • Sammanträde