FUN

  • Date: –12:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Ändrad lokal! Södra Fakultetsrummet
  • Website
  • Organiser: Forskarutbildningsnämnden
  • Contact person: Sara Lind
  • Sammanträde

Möte för forskarutbildningsnämnden.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är måndag 28 februari.