Svenska litteratursällskapets höstmöte 2021

See Swedish event for more information.