Seminarium om forskningsinfrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Engelska parken, rum 22-0042
  • Lecturer: Gustaf Gredebäck, Karl-Johan Lindholm, Beáta Megyesi, Maria Ågren, Olof Åslund, m.fl. (se schema)
  • Organiser: Projektgruppen för forskningsinfrastruktur-frågor på HS-området
  • Contact person: Anders Westlin
  • Phone: 0704250328
  • Seminarium

Forskare och andra intressenter välkomnas till seminarier vid tre olika tillfällen, 9 november, 30 november och 14 december, med information om forskningsinfrastruktur. Inbjudna forskare presenterar lokala och nationella infrastruktursatsningar och deras användning inom forskningen, och dessutom ges tillfälle till diskussion av strategiska frågor på området.

Innehållet i de tre seminarierna är väsentligen detsamma, men de inbjudna presentationerna varierar. Man kan därför i någon mån välja tillfälle utifrån personliga intressen, och det går utmärkt att anmäla sig till mer än ett tillfälle. Kontakta anders.westlin@uadm.uu.se för mera information och ett fullständigt schema.

Du behöver anmäla dig senast en vecka innan aktuellt seminarium för att delta.

Anmälan per e-post till: anders.westlin@uadm.uu.se