Carina Burman: "Fakta och påhitt. Att skriva biografi och roman om det svenska 1700-talet."

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken 6-0023
  • Organiser: Department of Literature and Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar
  • Contact person: Otto Fischer
  • Seminarium

Uppsala Interdisciplinary 18th Century Seminar

See Swedish event for information.