Thesis Defence Sofia Kanders

  • Date:
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC Room A1:111a, BMC, Husargatan 3, Uppsala eller Zoom länk: https://uu-se.zoom.us/j/68907370295
  • Doctoral student: Sofia Kanders, PhD Student, Department of Neuroscience, Division of Functional Pharmacology, Uppsala University
  • About the dissertation
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Disputation

Title: "The relationship between overweight and depression in view of genes, environment and their joint influence."

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68907370295

Sofia Kanders disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen

Huvudhandledare: adjungerad professor Cecilia Åslund, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland
Biträdande handledare: adjungerad professor Kent Nilsson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland, professor Dan Larhammar
Opponent: professor Nancy Pedersen, Karolinska institutet
Ordförande: professor Svante Winberg
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: docent John Chaplin, Göteborgs universitet, docent, universitetslektor Åsa Johansson, docent, universitetslektor Kajsa Järvholm, Lunds universitet, docent adjungerad universitetslektor Staffan Eriksson, Centrum för klinisk forskning Västerås, Region Västmanland (extra medlem)