Thesis Defence Jon Jakobsson, Sensory Circuits

Title: "Deciphering neural networks in the somatosensory system using single-cell transcriptomics and rabies tracing"

Jon Jakobssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Malin Lagerström
Biträdande handledare: professor Klas Kullander
Opponent: assistant professor Victoria Abraira, RUTGERS School of Graduate Studies, USA
Ordförande: professor Håkan Aldskogius
Examinator: professor Svante Winberg
Betygsnämnd: professor Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, professor Erik Bongcam Rudloff, Sveriges Lantbruksuniversitet, professor Ann-Christine Syvänen, docent, universitetslektor Maria Lindskog (extra medlem)