Thesis Defence Johan Bengtsson, Psychiatry

  • Date:
  • Location: Zoom och på plats Mötes-id: 688 3379 3884
  • Doctoral student: Johan Bengtsson, ph d student, Psychiatry
  • About the dissertation
  • Organiser: Dept of Medical science
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: +46704250571
  • Disputation

Avhandlingens titel: "Negative symptoms, repetitive transcranial magnetic stimulation and heart rate variability in schizophrenia and depression"

Mötes-id: 688 3379 3884

Johan Bengtssons disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent, universitetslektor Robert Boden
Biträdande handledare: docent, forskare Jonas Persson, docent, universitetslektor Erik Olsson, docent Caroline Wass, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Opponent: professor Jimmi Nielsen, Københavns Universitet, Danmark
Ordförande: professor Simon Cervenka
Examinator: professor Mia Ramklint
Betygsnämnd: docent Helena Fatourous Bergman, Karolinska institutet, docent Alexander Santillo, Lunds universitet, docent Lena Flyckt, Karolinska institutet, docent, adjungerad universitetslektor Johan Isaksson (extra medlem)