Thesis Defence Malin Thyselius, The Hoverfly vision group

Avhandlingens titel: "A behavioural investigation into Eristalis tenax: Pursuit, approach estimation, locomotor activity and rearing"

Malin Thyselius disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
Huvudhandledare: docent Karin Nordström
Biträdande handledare: professor Anna Rostedt Punga, PhD Yuri Ogawa, Flinders University, Australien
Opponent: docent Emily Baird, Stockholms universitet
Ordförande: biträdande universitetslektor Henrik Boije
Examinator: docent Markus Sjöblom
Betygsnämnd: docent Adrien Sicard, Sveriges lantbruksuniversitet, professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, docent, biträdande universitetslektor Henrik Boije, professor Ingrid Ahnesjö (extra medlem)