Prövning av barnens bästa – vad ska du tänka på som tjänsteperson?

  • Date: –15:00
  • Location: Digitalt
  • Organiser: Länsstyrelsen Kronobergs län och Region Kronoberg
  • Contact person: Suzanne Frank
  • Temadag

Varmt välkommen till en heldag där du kan öka din kunskap och byta erfarenheter, under ledning av Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg på Region Kronoberg.

Barnkonventionen har nu varit lag i Sverige i mer än ett år. Arbetet har kommit igång men det är en utmaning att ha koll på vilka krav som ställs i beslutsfattandet. 

Fyll på din kunskap! Vilka ärenden behöver en barnkonsekvensanalys? Vad ska du efterfråga i underlagen till beslut?

Utbildningen kommer att ske digitalt via Skype. Lunchpaus kl. 12:00-13:00. Länk mejlas ut.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats