Janne Lindqvist och Dimitrios Iordanoglou: ”Nytt bokprojekt: Den klassiska retorikens födelse”

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Eng6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

Higher Seminar in Rhetoric