Johan Tralau: ”När uppstod kritik mot självmotsägelser? En tillbakablick på Iliaden och den hettitiska Gilgameshtexten”

Higher Seminar in Rhetoric