Nätverk för pedagogiska ledare

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 13167 S:a Fakultetsrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Internt