Nätverk för TUFF-medelsmottagare 2022, mittmöte

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 10238 Beurlingrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Stefan Pålsson, Nicusor Timneanu
  • Workshop

Endast för mottagare av TUFF-medel 2022