Högre seminarium: Bo Ralph

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68394006575 16-0043
  • Lecturer: Bo Ralph
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Dimman lättar, röken skingras

Sjövägen till Rökinskriftens betydelse

Rökstenen med sina drygt 750 runtecken erbjuder en längre text än någon annan runstensinskrift. Dessa brukar annars vara koncisa. Redan Rökinskriftens längd gör det angeläget att förstå vad texten betyder, eftersom man kan vänta sig att finna annars svåråtkomlig information, inte minst av språklig art. Rökstenen har länge ansetts vara läst och texten etablerad, men innehållet har varit svårbegripligt. Ett slags standardtolkning, som vanligen betecknas som »förbryllande» samtidigt som texten är ett »viktigt dokument», har i stort sett gällt sedan 1958 tills rätt nyligen, då den utmanats i omgångar.

I Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av Rökstenens runinskrift I–II (2021) granskas den dittills rådande tolkningen, och en alternativ lösning föreslås. Vid seminariet presenterar författaren först huvuddragen i denna tolkning kortfattat. Därefter tas några speciella frågor upp. Dit hör goternas roll i den traditionella tolkningen, gåtornas roll i den nya, stenens ofta framhållna unika karaktär, Rökstenens språk m.m. Slutligen dras en del slutsatser av principiell natur.

Bokens båda volymer finns tillgängliga på nätet (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 45:1–2). Länkar bifogas. Seminariedeltagarna finner nytolkningen sammanfattad på s. 843–848. Den som vill förbereda sig rekommenderas läsa s. 295–312 i första volymen och inledningen till andra volymen, s. 503–508.

Volym 45:1:  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70270

Volym 45:2: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70271

Seminariet äger rum i sal 16-0043, men det går också att vara med på följande Zoom-länk:

https://uu-se.zoom.us/j/68394006575