Högre seminariet med Katarzyna Anna Kapitan är framflyttat till hösten

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium