Högre seminariet med Katarzyna Anna Kapitan är framflyttat till hösten

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium