Kolonialism, litteratur, postkolonialism, litteraturvetenskap. Ett försök till en orientering

  • Date: –16:00
  • Location: zoom (länk skickas ut senare som samtliga-mejl och kan av andra rekvireras hos: torsten.pettersson@littvet.uu.se)
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Torsten Pettersson
  • Seminarium

See Swedish event for information.